Ang managinip tungkol sa asido ay simbolo ng isang aspeto ng iyong personalidad bilang hayagan o mahirap. Marahil ay isang salamin ng galit, galit at/o isang pagnanais para sa paghihiganti. Kayo o ang ibang tao na sadyang masakit. Ang asido ay maaari ring kumatawan sa isang bagay o isang taong lalagyan sa iyo. Bilang kahalili, ang asido ay maaaring kumatawan sa isang negatibo o magpapaagnas impluwensiya. Ang managinip tungkol sa pagkahagis acid sa mukha ng isang tao ay simbolo ng hard personal na kilos upang matiyak na hindi maganda ang pakiramdam ng isang tao tungkol sa kanilang sarili kailanman. Mga pagkilos sa iba na lubhang kakila-kilabot kaya ito ay tuluyang sumisira sa iyong pagpapahalaga sa sarili, reputasyon o tiwala sa sarili. Ang tiyakin na hindi madarama ng isang tao ay muli nang mabuti at lagi kang naaalala nito.

…Ang pag-inom ng anumang acid ay isang masamang panaginip, na nagdadala sa iyo ng labis na pagkabalisa. Para sa isang babae na uminom ng matabang alak, ay nagpapahiwatig na maaari niyang mahuli ang kanyang sarili sa mga sitwasyon ng kompromiso | maging ang kalusugan ay maaaring kasangkot. Upang makita ang mga nakalalasong asido, maaaring matuklasan ang ilang pagtataksil laban sa iyo….