Ang koton sa isang panaginip ay nangangahulugang pera, ngunit mas mababa kaysa sa lana. Ang carding cotton sa isang panaginip ay nangangahulugang pagsusuri sa mga kasalanan ng isang tao. Ang cotton sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang taon, at ang planta ng koton sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang mapagpakumbabang tao. (Tingnan din ang Carder)…

Upang makita ang tela ng koton sa isang panaginip, nagpapahiwatig ng madaling mga pangyayari. Walang magagandang pagbabago ang sumusunod sa pangarap na ito. Para sa isang kabataang babae Ang pangangarap ng paghabi ng koton na tela, ay nagpapahiwatig na magkakaroon siya ng isang masigla at mapangahas na asawa. Sa kasal ay nangangahulugan ito ng isang kaaya-aya ngunit isang mapagpakumbabang tahanan….

Ang pangangarap ng mga batang lumalagong cotton-field, ay nagpapahiwatig ng mahusay na negosyo at maunlad na mga oras. Upang makita ang koton na handa sa pagtitipon, nagsasaad ng kayamanan at kasaganaan para sa mga magsasaka. Para sa mga tagagawa Ang pangangarap ng koton, ay nangangahulugan na sila ay makikinabang sa pagsulong ng artikulong ito. Para sa mga mangangalakal, nangangahulugan ito ng isang pagbabago para sa mas mahusay sa kanilang linya ng negosyo. Upang makita ang koton sa mga bales, ay isang kanais-nais na pahiwatig sa mas mahusay na mga oras. Ang pangangarap na ang cotton ay sumusulong, nagpapahiwatig ng isang agarang pagbabago mula sa mababang hanggang sa mataas na presyo, at ang lahat ay magiging mas mahusay na mga kalagayan….