…(Pagpatay | Pagpapakamatay) Ang pagpatay sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pangunahing kasalanan. Kung pinapatay ng isang tao ang kanyang sarili, o nagpakamatay sa takot sa mga kahihinatnan ng kanyang mga kasalanan sa isang panaginip, nangangahulugan ito na naghahandog siya ng tunay na pagsisisi mula sa kanyang mga kasalanan, kahit na ang pagpapakamatay ay isang pangunahing kasalanan na hahantong sa may-akda nito sa walang hanggang mga pagdurusa sa impyerno apoy. Ang pagpatay sa isang tao sa isang panaginip ay nangangahulugang gumawa ng isang masamang at masamang kasalanan. Sa kabilang banda, ang paggawa ng isang nakakapangingilabot na kasalanan, o isang hindi kilalang-kilalang kilos na aksyon sa isang panaginip ay maaaring mangahulugan ng pagpatay sa isang tao. Kung ang isang tao ay pinatay sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng mahabang buhay at makakakuha siya ng isang mahusay na kayamanan mula sa nagpapatay sa kanya sa panaginip. Kung pumapatay ang isang tao nang walang pagpatay sa kanya sa isang panaginip, nangangahulugan ito na ang biktima ay makikinabang nang malaki sa kanyang assailant. Ang pagpatay sa isang panaginip ay nangangahulugang kawalan ng katarungan. Ang pagpatay sa isang tao sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng kaluwagan mula sa pagkalumbay, kalungkutan, pagdurusa at kalungkutan. Ang pagpatay sa sarili sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkilala sa halaga ng mga nawalang benepisyo. Kung ang isang tao ay pinatay sa isang panaginip at hindi alam kung sino ang pumatay sa kanya, ipinapahiwatig nito ang kanyang pagkabigo na tuparin ang kanyang mga tungkulin sa relihiyon. Kung kinikilala ng isang tao ang kanyang mamamatay sa panaginip, kung gayon nangangahulugan ito ng pagtagumpay sa isang kaaway. Kung ang isa ay nakakita ng isang biktima na lumalangoy sa isang pool ng dugo na nagbubuhos mula sa kanyang mga butil na veins sa panaginip, nangangahulugan ito na ang biktima ay magdusa nang labis mula sa paninirang-puri at paninirang-puri ng kanyang nagpapatay. Kung ang isang sinasadyang nagpapakamatay sa isang panaginip, nangangahulugan ito na siya ay isang subersibong rebelde at isang masuway na lingkod ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagkumpisal sa isang pagpatay sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkakaroon ng kanang kamay. Ang pagpatay sa isang panaginip ay nangangahulugan din na ang isa ay nawawala ang kanyang mga dalangin, o pinapabayaan ang mga ito. Ang pagpatay sa sariling anak sa isang panaginip ay nangangahulugang tumatanggap ng pera. Kung ang isang tao ay namatay bilang isang martir sa isang panaginip, nangangahulugan din ito ng kita, katuparan ng isang pangako, tagumpay sa negosyo, o marahil na siya ay pinatay, o nalunod, o namatay sa ilalim ng isang gumuho na istraktura. Kung ang biktima sa panaginip ay isang testigo sa korte, nangangahulugan ito na tatanggapin ang kanyang patotoo, o marahil ay nangangahulugang masisiyahan siya sa maraming pagpapala sa kanyang buhay. (Makita din ang Fight)…

Ang panaginip ng inyong Ama ay simbolo ng inyong kabatiran o kakayahan na gumawa ng mga positibong pasiya, o pumili ng tama o mali. Maaari din itong maging ang iyong pangangatawan ng mga ito kung mayroon kang mga problema sa na kailangang direksiyon. Anumang bagay na sinasabi ng inyong Ama sa panaginip ay magbibigay ng liwanag sa isang problemang kailangan ninyong piliing gawin. Maaari ba kayong manindigan sa takot o hindi? Ikaw ba ay magpasya upang sabihin ang katotohanan? O pipiliin mo bang gawin ang tama? Kung ang iyong Ama ay matapang o malungkot sa isang panaginip ay simbolo ng iyong damdamin o pagkabigo o pagkabigo tungkol sa kung paano ang isang sitwasyon ay natapos batay sa isang pagpili na ginawa mo. Nagkamali ka sa pagpili. Ang makipagtalo o alitan sa inyong Ama ay sumasagisag sa isang problema sa buhay sa araw-araw na pagpili ng tama, o negatibismo sa inyong buhay. Kung namatay ang iyong Ama sa panaginip, simbolo ito ng moralidad. Nawala sa inyo ang kakayahan ninyong gumawa ng mga positibong pasiya, harapin ang mga problema, o giniginaw at walang pakialam sa inyong mga desisyon. Kung ang inyong Ama ay namatay sa totoong buhay at lumilitaw sa panaginip siya ay simbolo lamang ng inyong budhi, maliban na lang kung may mga problema kayo sa kanya mula sa inyong nakalipas na hindi pa ninyo ito tinalakay. Halimbawa: pinangarap ng isang tao na makita na nakikipag-usap ang kanyang Ama sa kanyang kaibigan. Sa tunay na buhay siya ay pagdedebate pagtawag sa kaibigang iyon sa telepono o hindi. Ang Ama ng tao ay kumakatawan sa pagpili kung tawagin ang kaibigan o hindi. Halimbawa 2: nanaginip ang isang babae na hindi mahanap ang kanyang Ama. Sa totoong buhay nadama niya na hindi niya kayang harapin ang mga taong tinatrato siya nang husto. Ang nawawalang Ama ng babae ay kumakatawan sa kanyang kamalayan kung gaano kahirap ikapangyayari ang magpasiya na harapin ang mga tao. Halimbawa 3: ang isang tao ay nanaginip na masakit ang kanyang mga pako at sabik na subukang iwasan ang pamimintas ng kanyang Ama para dito. Sa tunay na buhay, siya ay masyadong kinakabahan tungkol sa hindi bumabagabag ang kanyang bagong boss.

…(Cuddle | Embrace | Hold) Ang pagyakap sa isang buhay na tao sa isang panaginip ay nangangahulugang makisama sa kanya at mahalin siya. Upang bigyan ang isang namatay na tao ng isang maikling yakap sa isang panaginip ay nangangahulugang mahabang buhay. Ang bigyan ang isang namatay na tao ng matagal at patuloy na pagyakap sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkamatay ng isang tao. Ang pagyakap sa isang babae sa isang panaginip ay nangangahulugang ang pagyakap sa mga kasiyahan at atraksyon ng mundong ito at mawalan ng pag-asa sa anumang gantimpala sa hinaharap. Upang hawakan nang mahigpit sa isang piraso ng prutas, o upang alamin ang ilang pagkain na minamahal ng isang tao sa isang panaginip ay nangangahulugang madaling kita o naaayon sa batas. Kung ang isang walang asawa ay may hawak na mahigpit o niyakap ang isang damit sa isang panaginip, nangangahulugan ito na magpakasal siya. Kung ang isang yakap ay isang pares ng sapatos sa isang panaginip, nangangahulugan ito na hahawak siya ng isang bagong posisyon o isang trabaho na magpapasaya sa kanya. (Makita din ang Embrace | Grabbing | Gripping | Sexual pakikipagtalik)…

…(Pagdadalamhati | Pagngangalit | Yowling) Ang pag-uusap at paghingi ng isang bagay sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kasamaan. Ang pagdadalamhati sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang mangangaral o maaari itong kumatawan ng isang malabo na amoy na nagmumula sa pagbukas ng pintuan ng isang marumi. Ang pagdadalamhati sa isang panaginip ay kumakatawan din sa yowling, drum beating, ang tunog ng mga cymbals, o nangangahulugang isang kasal. Ang pag-upo sa isang lugar kung saan ang mga tao ay nagluluksa at nagdadalamhati sa kanilang mga patay sa isang panaginip ay nangangahulugan na ang isang hindi kilalang kasamaan ay maaaring maganap sa lokalidad, o marahil ay nangangahulugang paghihiwalay sa pagitan ng mga pamilya at mga kaibigan. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang pagdadalamhati sa isang namatay na tao sa isang panaginip, nangangahulugan ito na ang pinsala ay darating sa kanya mula sa mga inapo o pamilya ng taong nawala. Ang pagdadalamhati sa matinding kirot at kalungkutan at pagdadalamhati sa isang namatay na tao sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng paggising sa isang malaking kagalakan at kaligayahan. Ang pagdadalamhati sa isang panaginip ay nangangahulugang mga paghihirap na hinihimok ng taong nagdadalamhati. Nangangahulugan din ito ng pagliligaw, o maaari itong magpahiwatig ng isang plauta, dahil ang plauta ay nagpapahiwatig ng pagdadalamhati sa isang panaginip. Ang pagdadalamhati sa isang panaginip ay kumakatawan din sa gawa ng kamangmangan….

Ang pangangarap ng anumang lihim na pagkakasunud-sunod, ay nagpapahiwatig ng isang sensitibo at nasasabik na organismo, at dapat na linangin ng may-ari ang praktikal at hindi makasariling mga ideya at maaaring sa lalong madaling panahon ay magkaroon sila ng mga pagkakataon para sa matapat na kasiyahan, at nais na mga pagkakaiba sa panitikan. Mayroong isang pangitain ng makasarili at pagdidisenyo ng mga pagkakaibigan para sa isa na sumali sa isang lihim na pagkakasunud-sunod. Ang mga kabataang babae ay dapat na makinig sa payo ng kanilang mga tagapag-alaga, baka hindi sila mahuhulog sa nakagawiang mga gawi pagkatapos ng pangarap na ito. Kung ang isang kabataang babae ay nakakatugon sa pinuno ng pagkakasunud-sunod, dapat siyang sumalungat na may lakas at moral na pagwawasto laban sa mga allurement na itinakda nang mararangal at prominente sa harap ng kanyang kasarian. Para sa kanya na isipin na ang kanyang ina ay sumali sa utos, at ginagamit niya ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap na itakwil ng kanyang ina ang kanyang mga panata, ipinapahiwatig na siya ay puno ng pag-ibig sa kanyang mga magulang, gayunpaman ay ibabalot ang kanilang mga puso ng pagdurusa sa pamamagitan ng walang-pagsuway na pagsuway. Upang makita o marinig na ang pinuno ay patay, naghuhula ng malubhang galaw, at ang mga pagsubok ay magtatapos sa paghahambing na mabuti….

Kung pangarap mong pagpapasuso, ang ganitong panaginip ay nagpapahiwatig ng pagmamahal, pagiging ina at kawalang-muwang. Ang taong mapangarapin ay upang makakuha ng sa punto ng iyong buhay kung saan ang lambing at seguridad ay palibutan ka. Kung ang lalaki ay pangangarap tungkol sa pagpapasuso, pagkatapos ay tulad ng isang panaginip hinuhulaan tungkol sa mga nakatagong sekswal na hangarin o ang pangangailangan ng pagmamahal at pagmamahal, na natanggap sa pagkabata ng ina. Ang pangangalagang matatanggap mo ay posible rin. Para sa pinaka detalyadong interpretasyon ng mga pangarap tungkol sa iyong managinip, tingnan din ang kahulugan ng nursing bilang mo ay magbibigay ng marami pa sa mga paliwanag tungkol sa iyong managinip.

Ang pangangarap ng umbilical cord ay simbolo ng ating bigkis ng relasyon, problema o sitwasyon. Maaari mong madama na kailangan mong sumama sa isang tao, o ayaw kang kalimutan ng isang tao. Bilang kahalili, maaaring isagisag ng isang umbilical cord ang mga bono ng ina. Maaari kang maging tunay na damdamin na may kaugnayan sa iyong ina. Ang panaginip sa isang umbilical kurdon na walang isa ay cut para sa iyo ay maaaring sumasalamin sa isang problema sitwasyon na sa tingin mo ay mayroon kang upang makitungo sa lahat ng nag-iisa. Halimbawa: isang babaeng pinangarap ng pagkakaroon ng sanggol at natatanto na handa ang kanyang asawa na tulungan siyang kunin ang kurdon. Sa totoong buhay, sinimulan niyang parusahan ang kanyang anak na lalaki sa di-paggalang na ugali niya at nadama niya na nakakahiya siya ng kanyang asawa dahil hindi niya ito sinusuportahan. Ang unupit cable na kumakatawan sa pakiramdam ay natigil sa pakikitungo sa iyong anak sa iyong sarili.