…Ang pagpasok ng apoy-impiyerno sa isang panaginip ay nangangahulugang gumawa ng mga pangunahing kasalanan tulad ng pagpatay o pangangalunya. Kung ang isa ay lumalabas dito na hindi nasasaktan sa panaginip, kung gayon ito ay kumakatawan sa mga pandaigdigang mga paghihirap. Kung nakikita ng isang tao ang apoy ng impiyerno na lumapit sa kanya sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng mga paghihirap, mga utang, pagkalugi, multa at mga paghihirap na kung saan hindi maiiwasan ang isang tao. Kung nakikita ng isang tao ang pagpasok ng apoy-impyerno at hawak ang kanyang tabak na hindi natamo sa isang panaginip, nangangahulugan ito na nagsasalita siya ng masama sa iba at gumawa ng mga kasuklam-suklam na kilos laban sa kanyang sariling kaluluwa. Ang parehong interpretasyon ay nalalapat kung ang isang ito ay nakangiti sa kanyang panaginip. Ang paghanap ng sarili na bilanggo sa impiyerno na hindi alam kung kailan siya nakakulong sa panaginip ay nangangahulugang pagpilit, kahirapan, pag-agaw, kabiguang manalangin, mabilis o maalala ang kanyang Panginoon. Ang paglalakad sa pagsusunog ng karbon sa isang panaginip ay nangangahulugang lumampas sa may kinalaman sa karapatan ng mga tao. Ang pagkain ng pagkain mula sa impyerno ay nangangahulugang maging isang mapang-api at isang uhaw sa dugo. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili sa loob ng impyerno, na kung saan ang kanyang mga mata ay madilim-asul at ang kanyang charcoal na itim sa panaginip, nangangahulugan ito na maging kaibigan niya ang kaaway ng Diyos at pumayag sa kanilang panlilinlang at chicanery. Dahil dito, tiyak na mapapahiya siya at hahamakin ng mga tao, at sa susunod na panahon, daranas niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga kasalanan. Ang nakakakita ng impiyerno sa isang panaginip ay nangangahulugang dapat iwasan ng isang tao na magkaroon ng galit ng isang namumuno. Ang pagpasok sa impiyerno sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagiging kilala, o pagiging kilala bilang isang masamang tao. Nangangahulugan din ito ng kawalang-pag-iingat at pagtuloy sa pag-iingat ng isang tao sa kasuklam-suklam na kilos. Anumang kaalaman na nakuha ng isang tao ay magbubunga ng masasamang bunga. Ang impiyerno sa isang panaginip ay kumakatawan din sa pagkawala ng prestihiyo, katayuan at nangangahulugan ito ng kahirapan pagkatapos ng kayamanan, kawalan ng pag-asa matapos ang ginhawa, labag sa batas na kita, kawalang-saysay, at kung humantong ito sa isang sakit, magtatapos ito sa isang nakakagulat na kamatayan bilang parusa. Kung humantong ito sa trabaho, magiging isang trabaho ang nagsisilbi sa isang mapang-api. Kung humantong ito sa pagkuha ng kaalaman, nangangahulugan ito ng pag-imbento ng mga walang kabuluhang kasanayan sa relihiyon. Kung humantong ito sa pagsilang ng isang anak na lalaki, magiging anak siya ng pangangalunya. Sa pangkalahatang impiyerno sa isang panaginip ay nangangahulugang labis na sekswal na pagnanasa, isang pagpatay sa bahay, isang pampaligo sa publiko, isang hurno, pag-imbento ng isang bagong relihiyon, pagbabago, kawalan ng katotohanan, indulgence sa kung ano ang ipinagbabawal, pagkahilo, pagtanggi sa Araw ng Paghuhukom, isang nagliliyab na apoy para sa mga demonyo, sumali sa isang pangkat ng mga gumagawa ng masama sa paggawa ng mga kalupitan, itinatanggi ang soberanya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat at naglalagay ng mga katangian ng tao sa Kanya. Ang nakikita si Malik, ang anghel ng tagapag-alaga ng impiyerno-apoy sa isang panaginip ay nangangahulugang pagtanggap ng gabay pagkatapos ng walang pag-iingat. Kung nakikita ng isang tao si Malik na lumapit sa kanya sa panaginip, nangangahulugan ito ng kanyang kaligtasan at ang pagpapanumbalik ng kanyang pananampalataya. Gayunpaman, kung nakikita ng isang tao si Malik na tumalikod sa kanya o lumayo sa kanya sa panaginip, nangangahulugan ito na gagawa siya ng isang gawa na ihahatid siya sa nagliliyab na apoy ng impyerno. Ang mga anghel na namamahala sa parusahan sa mga makasalanan sa impiyerno sa isang panaginip ay kumakatawan sa awtoridad, sundalo, o maniningil ng buwis. Kung ang isang tao ay pumasok sa impyerno na apoy pagkatapos ay lumabas ito sa kanyang panaginip, nangangahulugan ito na, nais ng Diyos, ang kanyang buhay ay magtatapos sa paraiso. Kung nakikita niya ang kanyang mga paa na binabadtrip siya sa panaginip, nangangahulugan ito na ang sariling katawan ng isang tao ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay, o pagpapayo at pagsisikap na pukawin ang kanyang kamalayan sa mga katotohanan ng hinaharap at ang Araw ng Reckoninh. (Makita din ang Bathhouse | Sunog | Malik | Mental hospital)…

…(Propeta ng Diyos na si Moises, kung kanino ang maging kapayapaan.) Kung nakikita ng isang tao ang propeta ng Diyos na si Moises, na kung saan ay maging kapayapaan, sa isang panaginip, nangangahulugan ito na lilipulin ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang isang mapang-api. Kasunod nito, ang taong nakakakita ng panaginip ay tumataas sa istasyon, patuloy na makamit ang isang tagumpay pagkatapos ng isa pa, at hindi siya kailanman mapapahiya o talunin. Ang pagtingin kay Moises (uwbp) sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng lakas ng mga taong matuwid, at ang hindi maiiwasang pagkatalo ng mga masasamang tao. Kung sa oras na makita ang isang panaginip kasama ang propeta ng Diyos na si Moises (uwbp) mayroong umiiral na isang mapang-api o isang di-makadiyos na pinuno, nangangahulugan ito na lilipulin siya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at ang isa ay maliligtas mula sa kanyang kasamaan. Kung ang isang taong may awtoridad ay naging si Moises (uwbp) sa isang panaginip, o kung magsuot siya ng isa sa kanyang mga balabal, nangangahulugan ito na puksain niya ang kanyang kaaway at tuparin kung ano ang ninanais ng kanyang puso. Kung may nakakita sa kanya (uwbp) sa isang kulungan o inuusig, o kung may takot sa isang pangunahing kaganapan na maaaring maglagay at magtapos sa kanyang buhay, o isang aksidente na maaaring pumatay sa kanya, o isang mapanganib na paglalakbay sa dagat na maaaring malunod sa kanya, nangangahulugan ito na Payag ng Diyos, makatakas siya at makaligtas sa gayong paghihirap. Ang pagtingin kay Moises (uwbp) sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagtatapos ng paniniil, o tagumpay sa isang digmaan. Kung ang isang tao ay inaapi, nababahala at nabalisa ng kanyang sariling pamilya, at kung nakikita niya si Moises (uwbp) sa isang katulad na sitwasyon sa isang panaginip, nangangahulugan ito na gagabayan siya ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat sa isang paraan upang malampasan ang mga ito, o kung nakikita ng isang manlalakbay ang ganoon isang panaginip, nangangahulugan ito na babalik siya ng ligtas sa kanyang tahanan. Ang pagkakita kay Moises (uwbp) sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng mga pagsubok sa panahon ng pagkabata, paghihiwalay mula sa isang pamilya, pagsaksi sa hindi pangkaraniwang mga himala, o na ang isang tao ay maaaring magdusa mula sa kanyang sariling pamilya dahil sa isang babala, o maaari itong kumatawan sa isang kalooban na iiwan niya sa kanila, o ito ay nangangahulugang pag-uutos sa mabuti at eschewing kasamaan. Ang pagkakita kay Moises (uwbp) sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pag-ibig sa paglalakbay, kagalang-galang na pagpapakilala, paglalakbay sa dagat, isang ligtas na pagbabalik, kita, pagdurusa mula sa paninirang-puri at maling akusasyon, o marahil ay nangangahulugang ang isang tao ay maaaring magkaroon ng kahinaan sa kanyang pagsasalita, o pag-aaway. o na maaaring magdusa siya sa sakit sa ulo o pinsala. Kung ang isang tao na tumalikod sa makamundong kasiyahan, isang ascetic, o isang taong banal ay nakikita si Moises (uwbp) sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng pagtaas sa kanyang karunungan, ilaw sa kanyang puso at pag-angat ng kanyang istasyon. Kung nakikita ng isang babae si Moises (uwbp) sa isang panaginip, dapat niyang matakot sa pagkawala ng kanyang anak, o ang kanyang panaginip ay maaaring kumatawan sa isang paghihirap na dapat magkaroon ng masayang pagtatapos. Kung nakikita ng isang bata si Moises (uwbp) sa isang panaginip, naaangkop ang parehong interpretasyon. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang tungkod ni Moises (uwbp) sa isang panaginip, nangangahulugan ito na makarating siya sa isang mataas na ranggo at mananalo ng tagumpay sa kanyang kaaway. Kung siya ay nagdurusa mula sa isang masamang spell o isang mangkukulam, nangangahulugan ito na mai-nullified ito. (Tingnan din ang Orphan)…

Sa panaginip ng nakakakita ng pugita ay ipinaliwanag bilang panaginip na may mahalagang simbolismo para sa taong mapangarapin. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan na ikaw ay gusot sa ilang mga mahirap na bagay o sitwasyon. O ito ay maaaring nangangahulugan na ikaw ay masyadong mapang-angkin at masyadong malagkit sa isang relasyon.

…Ang pangangarap ng pag-abuso sa isang tao, ay nangangahulugang magiging ka mapalad ka sa iyong mga gawain, nawalan ng magandang pera sa pamamagitan ng labis na pagdaan ng pagpapatuloy sa relasyon sa negosyo sa iba. Upang madama ang iyong sarili na inaabuso, ikaw ay mahuhumaling sa iyong pang-araw-araw na mga hangarin sa pamamagitan ng pagkapoot ng iba. Para sa isang batang babae na nangangarap na naririnig niya ang mapang-abuso na wika, inihula na mahuhulog siya sa ilalim ng pagbabawal ng paninibugho at inggit ng isang tao. Kung siya mismo ang gumagamit ng wika, makikipagkita siya sa mga hindi inaasahang pag-aalsa, na maaaring punan niya ito ng pag-utang at pagsisisi sa kanyang nakaraang hindi karapat-dapat na pag-uugali sa mga kaibigan….

Ang pangarap ng pagiging fired mula sa trabaho ay sumasagisag sa pagtanggi, pagiging pinutol o hindi pagmamahal. Ang katapusan ng isang sitwasyon o relasyon sa totoong buhay. Sa pakiramdam ay inalisan siya ng obligasyon, responsibilidad o katanyagan. Pakiramdam inaayawan. Ang pangarap ng pagiging fired mula sa isang trabaho ay maaari ding kumatawan sa mga damdamin ng hindi sapat na kabutihan upang gumawa ng ibang bagay. Pakiramdam na hindi na kayo mahalaga sa isang sitwasyon o relasyon. Pakiramdam na hindi mo magagawang gawin ang isang bagay na mahalaga sa iyo, kailanman. Ang pagiging fired sa panaginip ay maaari ding maging paglalarawan ng galit o paghihiganti na nadarama ninyo mula sa isang pagkakamali o kawalan ng katapatan. Negatibong, ang pagiging fired sa isang panaginip ay maaaring maging isang palatandaan na ikaw ay masama tungkol sa hindi pagiging perpekto sa ilang mga paraan. Bilang kahalili, maaari din itong maging tanda na nahihirapan kang kilalanin ang iyong mga pagkakamali o magkaroon ng responsibilidad.

Ang panaginip tungkol sa kalabasa ay simbolo ng damdamin tungkol sa pagsasara ng iyong buhay o ang pagkaunawa na ang isang magandang oras ay matapos. Damdamin tungkol sa isang positibong sitwasyon na darating sa isang dulo. Ang gandang lugar ng iyong buhay ay nagtatapos. Ang kalabasa ay maaaring lumitaw sa isang panaginip kapag alam mo na ang isang relasyon ay maaaring dumating sa isang dulo o pakiramdam mo na ang isang mahal sa isa ay malapit nang mamatay. Paglipas ng panahon sa isang kalagayan ng buhay na pumupukaw. Halimbawa: ang isang batang babae pinangarap pumpkins bumabagsak mula sa isang puno. Sa totoong buhay, may pagkakataon siya sa isang lalaking nagsabing hindi niya inisip na magtatrabaho sila. Mababanaag sa mga kalabasa ang kanilang damdamin tungkol sa pagbibigay senyas na pag-uugali na halos wala na ang relasyon.

Ang panaginip tungkol sa isang panukala ay simbolo ng isang permanenteng desisyon o pangako na isinasaalang-alang. Ang potensyal na magbago. Ang isang tao o sitwasyon ay maaaring humingi ng higit na katapatan mula sa iyo. Ang isang makabuluhang bagong pagkakataon o pagbabago ay sa pamamagitan ng paglalahad ng iyong sarili. Bilang kahalili, maaaring ipakita sa isang proposal ang iyong damdamin tungkol sa pag-aasawa o pangmatagalang relasyon. Kung ikaw ay iminungkahi, ang iyong reaksyon sa panukala ay maaaring sumasalamin sa iyong damdamin tungkol sa relasyon.

Kayo man ay pangangarap sa anumang konteksto tungkol sa, o nakikita ninyo ang isang pinagmumulan, ay kumakatawan sa malaking kagalakan, panibagong kasiyahan at/o mas matinding sensitivity. Maaaring pumasok ka sa isang bagong relasyon. Kung ikaw ay pangangarap sa anumang konteksto tungkol sa, o ikaw ay nakikita ng isang tuyo source, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay darating down ang mataas ng isang madamdamin relasyon.

Ang panaginip tungkol sa Lily flower ay simbolo ng magandang pakiramdam na tandaan na walang mali sa sitwasyon. Positibong damdamin, na ang kasalukuyang nangyayari ay isang magandang bagay. Halimbawa: isang babaeng nanaginip na binigyan siya ng isang lalaking taga Lily ng isang lalaki. Sa tunay na buhay siya ay nandaraya sa kanyang asawa kasama ang isang lalaki na ayaw niya ng seryosong relasyon at gustong panatilihin ang parehong seksuwal na relasyon. Ang mga bulaklak ng Lily ay inilarawan habang ang lalaki ay may isang pakikitungo sa kanya na ang pakiramdam ay mabuti na hindi ko mapapansin ang anumang mali sa kanyang extramarital na pakikitungo.

Ang makita, amoy, o Basil lasa sa iyong panaginip, ay maaaring magkaroon ng simbolikong kahulugan ng kabaitan, kabaitan, kaamuan. Basil ay nangangahulugan din ng bagong relasyon o malalim na pag-ibig sa kasalukuyang yugto ng relasyon.

Ang panaginip tungkol sa sakit ay simbolo ng kahirapan o pagkawala. Maaari din itong representasyon ng sakit ng damdamin o paghamak. Ito ay karaniwang upang makaramdam ng sakit sa isang panaginip pagkatapos ng dulo ng isang relasyon. Isipin ninyo na bahagi ng katawan na nakararanas kayo ng sakit sa karagdagang simbolismo. Halimbawa: nanaginip ang isang babae na nadarama ang sakit ng kanyang mga kaibigan sa sarili niyang katawan. Sa totoong buhay narinig niya ang kanyang kaibigan na nagkukuwento tungkol sa kanilang mga problema sa relasyon.

Ang panaginip tungkol sa isang bagay na paglilinis ay simbolo ng negatibismo na iyong tinatanggal mula sa ilang bahagi ng iyong buhay. Pagbuti ng sarili, pagdaig sa mga balakid, o pagpapabuti ng relasyon. Paggawa ng progreso o pagpapatuloy. Ang paglilinis ay maaari ding maging representasyon ng mga lumang problema o masamang relasyon na nakita ninyong solusyon. Pagbibigay ng masasamang gawi o sa huli ay pagsasabi ng katotohanan.

Ang pagkakaroon ng interaksyon o upang mahanap o makita ang isang Boa paghapit, kapag ikaw ay pangangarap, ay isang palatandaan ng mga problema sa relasyon. Boaboia ay maaaring bigyang-kahulugan bilang isang simbolismo ikaw ay may pakiramdam ng suffocation sa araw-araw na buhay. Siguro ikaw ay limitado sa ilang mga sitwasyon o personal na relasyon. Sa kabilang banda, maaaring may ibang paliwanag, ang simbolikong kahulugan ng mga lihim na hangarin. Ito ay nangangahulugan na muling pinindot sekswal mga fantasies at ang o nakatagong kasiyahan ng sex.

…Ang panaginip tungkol sa oxygen ay simbolo ng isang bagay sa ating buhay na sa palagay natin ay kailangan. Ang matanto na hindi tayo maaaring magpatuloy kung may isang bagay roon. Malaking enerhiya, pag-ibig o mga mapagkukunan na kami ay mabigo nang walang. Pakiramdam bumansot o bumansot sa pamamagitan ng isang sitwasyon sa iyong buhay. Ang isang relasyon na ito ay pagputol sa iyo off … ng pagmamahal, paggalang, o kakayahan nilang gumana nang normal. Halimbawa: nanaginip ang isang babae na makitang humihinga ang kanyang ina mula sa oxygen. Sa totoong buhay, malaki ang pakikipaglaban niya sa kanyang ina at sinisikap na kumbinsihin ang sarili na mahal pa rin niya ang kanyang ina. Nakita sa oxygen kung paano niya sinasabi sa kanyang sarili na ang pagmamahal ay naroon pa rin nang nadama niya na bigo ang relasyon niya sa kanyang ina….

Ang pagkakita sa isang pahina sa panaginip ay ipinaliwanag bilang mahalagang simbolismo para sa taong mapangarapin. Ang panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay pagbawi mula sa isang sirang relasyon. Bilang isang resulta, ay pumasok sa ang nagmamadali relasyon ng isang taong may sakit na akma sa iyo. Ang pangangarap at pagkakita sa blangkong pahina ay binigyang-kahulugan bilang ang subsadyang rekomendasyon para sa taong mapangarapin na isipin na siguro wala siyang ginagawa sa buhay niya. Ikaw ay hindi umaagos at pakiramdam mo ay wala ka nang patutunguhan. Pangangarap na ikaw ay isang manggagawa, isang hotel o iba pang mga pagtatatag para sa mga utos, bukas na pinto, ay nangangahulugan na makikita mo ang iyong sarili sa mga hangal na paglilibang at walang bunga kasiyahan.

…Ang isang pusa sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang libro ng mga rekord, bahagi ng isa mula sa isang negosyo, isang mana, o kanyang gawa. Ang isang pusa sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pag-iwas sa asawa, asawa o mga anak, o nangangahulugan ito ng isang pakikipaglaban, pagnanakaw, pangangalunya, hindi pagkatiwalaan, pag-aaklas, pag-iingat o pagdala ng isang bata mula sa pangangalunya, isang anak ng bastard, o maaari itong kumatawan sa isang banayad na pagsasalita tao, isang nakababahala na tao o isang taong nagnanais na tanggapin ng iba, at dapat na makahanap siya ng isang pagkakataon, masisira niya ang kapayapaan ng lahat. Ang isang pusa sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang babaeng banal na may gusto sa sarili. Kung ang isang pusa ay may isang bagay mula sa kanyang panginoon, nangangahulugan ito na maaaring magbayad siya ng multa, magkaroon ng away sa kanyang mga kamag-anak o mga anak, at maaaring nangangahulugang isang pagnanakaw. Ang isang wildcat sa isang panaginip ay nangangahulugang mga paghihirap, pagtrabaho at isang mahirap na buhay. Ang pagbebenta ng isang pusa sa isang panaginip ay nangangahulugang paggastos ng pera ng isang tao. Ang gasgas ng isang pusa sa isang panaginip ay nangangahulugan na ang isa ay ipagkanulo ng kanyang alipin. Ang kagat ng isang pusa sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang mapang-akit o isang baluktot na babae. Sinasabing ang kagat ng pusa sa isang panaginip ay nangangahulugang isang sakit na tatagal ng isang buong taon. (Tingnan din ang Tomcat)…

Pangangarap tungkol sa yaong posas ay isang hindi magandang simbolo. Kung sa panaginip ikaw ay isang kamay cuffed, ito nagmumungkahi na ang isang bagay o isang tao ay sinusubukan upang kumuha ng tagumpay ang layo mula sa iyo. Ang mga oportunidad ay nagpatay para sa inyo. Ikaw ay nakakaranas ng isang pagkawala ng kapangyarihan at pagiging epektibo. Bilang kahalili, ang iyong sariling mga takot at alinlangan ay maaaring hawakan ka pabalik. Upang makita ang iba yaong posas sa iba, ay nagpapahiwatig na ikaw ay masyadong mapang-angkin.

…(Langis na krudo) Sa isang panaginip, ang petrolyo ay kumakatawan sa isang mapang-asawang babae, o labag sa batas na pera. Ang pagkain ng langis ng krudo sa isang panaginip ay nangangahulugang tumatanggap ng pera mula sa isang taong may awtoridad. Kung ang isa ay malubog sa petrolyo sa isang panaginip, ito ay kumakatawan sa mga paghihirap na hihimok ng isang may awtoridad. Ang langis na krudo sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pera, kasamaan, kahirapan at digmaan….

…Ang isang bundok sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang mahusay at isang marangal na tao na nagtataglay ng isang malakas at isang commandingvoice, na nag-uutos ng mabuting pamamahala ng kanyang mga gawain at isang mahusay na pamumuno. Maaari din itong bigyang kahulugan bilang isang anak na lalaki, mahirap at masasarap na babae, o isang negosyante. Kung ang bundok ay bilugan o patag sa panaginip, nangangahulugan ito ng mga paghihirap o pagkabalisa. Ang isang bundok sa isang panaginip ay nangangahulugan din na makamit ang isang layunin, isang paglalakbay, o pagtupad ng isang pangako. Kung ang bundok ay nakatayo na naiiba sa ibang mga bundok sa panaginip, ang mga kahulugan sa itaas ay nagiging mas malakas. Kung ang bundok ay may pastulan at nag-iimbak ng isang mapagkukunan ng tubig, at kung ginamit ito bilang isang permanenteng post na nagbabantay, pagkatapos ay kumakatawan ito sa isang relihiyosong tagapamahala. Gayunpaman, kung ito ay walang tindahan ng tubig, at kung walang pastulan na lumago doon sa panaginip, ito ay kumakatawan sa isang mapang-api at isang namumuno na isang ateista, sapagkat sa kasong iyon, ito ay patay at hindi niluluwalhati ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at hindi rin makikinabang ang mga tao mula sa ito. Sa isang panaginip, ang isang bundok na nakatayo mataas ay buhay, ngunit ang isang gumuho na bundok na naging isang tumpok ng mga bato ay patay. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili na umakyat sa isang erect na bundok, kumakain mula sa mga halaman nito at uminom mula sa tubig nito, at kung siya ay kwalipikado upang mamuno, nangangahulugan ito na hihirangin siya sa isang namumuno sa ilalim ng panunungkulan ng isang mahigpit na pinuno, kahit na ang kanyang mga sakop ay makatanggap ng mga benepisyo mula sa kanyang pamahalaan. Ang laki ng mga benepisyo na makukuha ng gobernador ay katumbas ng dami ng pagkain at ang sukat ng tubig na inumin niya mula dito sa kanyang panaginip. Kung ang tao ay isang negosyante o isang negosyante, ang isang bundok sa kanyang pangarap ay kumakatawan sa kita at kumita ng isang mabuting reputasyon. Kung ang pag-akyat sa bundok ay madali, kung gayon walang mga pakinabang sa pag-akyat sa panaginip, sapagkat walang mga pakinabang na walang kahirapan. Kung sa pagtatapos ng kanyang pag-akyat ng isang pasasalamat sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa kanyang naabot sa panaginip, nangangahulugan ito na siya ay magiging isang makatarungang pinuno. Kung tumawag siya sa mga dalangin sa tuktok ng isang bundok o gumanap ng kanyang mga panalangin na nasa panaginip, nangangahulugan ito na siya ay hihirangin upang mamuno. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili na bumababa ng isang bundok sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng pagkawala ng ranggo, pagkalugi sa negosyo, o pagsisisihan. Kung ang isa ay sinamahan ng kanyang hari at sundalo sa isang panaginip, nangangahulugan ito na kasama siya ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat at ng Kanyang mga anghel, samakatuwid, siya ay magiging matagumpay, kung saan, maaari siyang manalo ng digmaan, lupigin ang isang kaaway, o tinatalikod ang kanyang pagkakabit sa mundo. Kung ang pag-akyat sa isang bundok na may kahirapan ay nangangahulugang pagkabalisa, pagkatapos ang pagbaba nito sa isang panaginip ay nangangahulugang kaluwagan. Kung ang pag-akyat ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang mas mataas na istasyon, kung gayon ang bumababa sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkawala ng ranggo. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang pag-akyat sa isang bundok, kahit na sa isang tiyak na taas ay natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi na makakaakyat o bumaba sa panaginip, nangangahulugan ito na mamatay siyang bata. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili na nahuhulog mula sa isang bundok sa isang panaginip, nangangahulugan ito na mahuhulog siya sa kasalanan. Kung siya ay bumagsak at masira ang isang binti sa panaginip, nangangahulugan ito na siya ay mapanghamak ng kanyang mga superyor. Ang isang bundok na sunog sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagkamatay ng isang mapanganib na tao. Ang pagsandal sa isang bundok sa isang panaginip ay kumakatawan sa pakikipagkaibigan sa isang taong may awtoridad. Ang pamumuhay sa anino ng isang bundok sa isang panaginip ay nangangahulugang kumita ng isang pangkabuhayan mula sa tulad ng isang tao at masaya na nakatira doon. Ang pagdala ng isang bundok sa isang panaginip ay nangangahulugang nagdadala ng responsibilidad sa pamamahala ng negosyo ng isang kilalang negosyante, at ang mga naturang responsibilidad ay mabigat sa kanya. Kung ang bundok ay maliwanag na may mga ilaw, nangangahulugan ito na ang mga responsibilidad ng isang tao ay magiging magaan din. Kung nakakita siya ng isang bundok na bumababa mula sa langit sa isang panaginip, ito ay kumakatawan sa isang pagbisita ng lokal na gobernador sa lokalidad na iyon. Kung nakikita ng isang tao ang bundok na umaakyat sa kalangitan sa isang panaginip, nangangahulugan ito na ang gobernador ng bayang iyon ay itatanggal. Ang pagtapon ng mga bato mula sa tuktok ng isang bundok sa isang panaginip ay nangangahulugang insulto sa iba. Kung ang bundok ay maganda ang bihis sa panaginip, nangangahulugan ito na ang isa ay mag-uutos ng isang mas malaking awtoridad. Ang nakakakita ng isang bundok na malayo sa isang panaginip ay nangangahulugang isang paglalakbay. Kung ang isang tao ay nakakakita ng isang lindol na naghahabol ng isang bundok sa isang panaginip, nangangahulugan ito na mangyayari ang mga kalamidad sa lupain o bansa na iyon. Kung ang isang gumawa ng masama ay nakakita ng isang bundok sa kanyang panaginip, nangangahulugan ito na tiyak na magdurusa siya sa kanyang mga kasalanan. Ang paglunok ng isang bundok sa isang panaginip ay nangangahulugang pag-uutos at pagkontrol sa walang awa at malakas na mga kalalakihan. Ang pag-akyat ng isang bundok hanggang sa maabot ng isang patag na ibabaw sa isang panaginip ang nangangahulugang naglilingkod sa mga ulila, o mga taong may sakit na pag-aalaga. Ang pagpasok ng isang kuweba sa loob ng isang bundok sa isang panaginip ay nangangahulugang maabot ang kaligtasan. Ang mabuti o masama na nagmumula sa pagkakita ng isang bundok sa panaginip ng isang tao ay nakasalalay sa pagkamayabong o pagiging kabaitan nito. Ang pag-akyat ng isang bundok at tinatamasa ang mga pananim at ang matamis na sariwang tubig sa isang panaginip ay nangangahulugang pagtatago ng kalinisan ng isang tao sa kumpanya ng asawa ng isang tao, o pag-aaral ng isang kaalaman o isang kalakalan na masiyahan ang mga pangangailangan ng isang tao. Ang pag-akyat ng isang bundok sa pamamagitan ng isang tuwid na landas sa isang panaginip ay nangangahulugang harapin ang mga bagay tulad ng mga ito. Kung nakikita ng isang tao ang mga bundok na sumulong sa kanya, nangangahulugan ito ng isang digmaan o isang pangunahing salungatan sa pagitan ng mga taong may kaalaman. Ang pagkahulog mula sa tuktok ng isang bundok papunta sa gitna ng mga hayop, uwak, vulture, ahas, mammals, gulong, marumi, o mga daga at ang kanilang iba’t ibang mga uri sa isang panaginip ay nangangahulugang pag-iwas sa mga kasalanan, o pag-iwas sa pagiging makabago kung ang pagtakas mula sa kanila ay humahantong sa isa sa isang moske kung saan siya makapasok upang manalangin, o isang hardin kung saan siya makapagpapahinga sa kapayapaan. Kung ang bundok ay gumuho, at kung ito ay nabago sa abo o dumi sa panaginip, nangangahulugan ito na ang sinumang sinadya sa panaginip ay mawawalan ng kanyang debosyon at mag-aaksaya sa kanyang buhay. (Tingnan din ang Ascending sa himpapawid)…

…Ang pangangarap na mapang-insulto sa korte, ay nagpapahiwatig na nakagawa ka ng negosyong pang-negosyo o panlipunan at hindi ito pinapalakas. Nangangarap na mapanghamak ka ng iba, magtatagumpay ka sa pagkamit ng kanilang pinakamataas na pagsasaalang-alang, at makikita ang iyong sarili na maunlad at masaya. Ngunit kung ang pagsamantala ay pinagsama, ang iyong pagpapatapon mula sa mga negosyo o mga lipunang panlipunan ay natatakot….

Ang panaginip tungkol sa isang sundalo ay sumasagisag sa isang aspeto ng kanyang personalidad na may matibay na mindset. Ikaw o ang ibang tao na gumagawa ng lahat ng bagay na posible upang harapin ang isang problema o mapanatili ang isang paniniwala. Ang isang bahagi ng inyo na ay may mabuting loob, matibay at matigas ang ulo sa harap ng oposisyon. Isinasagisag ng mga ito ang isang bahagi ninyo na isinasakripisyo ang lahat ng bagay na malalabanan, mga negatibong karanasan sa buhay, hindi gusto ang damdamin o kaisipan. Bilang kahalili, isang sundalo ang nangangahulugang naghahanda kang ipagtanggol ang iyong mga paniniwala, pinahahalagahan at opinyon. Ang isang sundalo ay maaaring palatandaan na kahanga-hanga nila ang kanilang opinyon sa iba. Kung makakita ka ng masasamang sundalo, o sundalo sa kabilang panig (halimbawa, ang mga sundalong Ruso sa isang panaginip ng mga mamamayan ng Amerika) ay sumasagisag sa mga aspeto ng kanilang personalidad na matibay sa negatibo o mapang-api paraan. Ang pagkakita sa isang retiradong kawal sa panaginip ay sumasagisag sa aspeto ng kanyang personalidad na natapos o nadaraig ang panahon ng paghaharap. Hindi mo na kailangang subukang mabuti, o maging matigas ang ulo tungkol sa isang bagay.

…(Bond | Bondage | Harness | Shackles | Yoke of matrimony) Sa isang panaginip, ang isang pamatok ay nangangahulugang mga benepisyo para sa karamihan ng mga tao maliban sa mga taong nasa pagkaalipin. Sa kanilang kaso, ang nakakakita ng isang pamatok sa isang panaginip ay nangangahulugang mas higit na pagsakop sa kanilang mga panginoon. Kung ang isang tao ay nagdurusa mula sa pagkaalipin, o kung ang isang kulungan ng digmaan, o isang bilanggong pampulitika ay nakakakita ng isang nasirang pamatok sa isang panaginip, nangangahulugan ito na siya ay malaya. Ang kahoy na frame na kung saan ay nakadikit sa araro-iron o colter sa isang panaginip ay nangangahulugang pag-aasawa, pagdala ng mga anak, o trabaho. Ang isang pamatok sa isang panaginip ay kumakatawan din sa pagbabalik ng mga pangyayari laban sa gusto ng isang tao, o pagtugon sa mga mapang-aping mga kondisyon….

…(Panloob at panlabas na pakikibaka) Ang pagsali sa mga mandirigma sa larangan ng digmaan sa isang panaginip ay nangangahulugan na ang isa ay isang tunay na mananamba na dumadalo sa kanyang regular na mga panalangin at binabayaran ang kanyang kawanggawa at nararapat na limos. Kung nakikita ng isang tao ang mga taong naniningil patungo sa labanan, nangangahulugan ito na tatanggap sila ng endowment ng banal na kapatawaran, tagumpay, lakas at pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya. Ang mamatay bilang martir sa landas ng Diyos sa isang panaginip ay nangangahulugang kagalakan, kaligayahan at kasaganaan. Ang pagsali sa isang jihad battle sa dagat sa isang panaginip ay nangangahulugang kahirapan, kabiguan at paglalakad patungo sa pagkawasak. Ang pagpanalo ng isang labanan sa dagat sa Jihad laban sa isang mapang-api sa isang panaginip ay nangangahulugang pagpapanumbalik ng pangako ng isang tao, at maaari itong kumatawan sa isang pananggalang na paninibugho para sa isang asawa, o pagkamit ng isang pakikibaka na pabor sa isang magulang. Ang tagumpay sa larangan ng digmaan sa panahon ng Jihad ay nangangahulugang kita sa isang negosyo. Ang pagbabalik mula sa isang banal na digmaan laban sa isang mang-aapi sa isang panaginip ay nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring mawala ang kanyang pangako sa relihiyon o sumuway sa kanyang mga magulang, na isang malaking kasalanan sa Islam. (Makita din ang pakikibaka sa loob)…

…(Amusement | Cynicism | Paglalaro ng Laro | Paglalaro) Upang maglaro ng mga laro o kumilos nang tama sa isang panaginip ay nangangahulugang pagmamalaki, pagmamataas, pagiging mapang-uyam, mapanirang-puri o sumisira kung ano ang sagrado sa relihiyon ng isang tao at walang paggalang para dito. Ang paglalaro ng backgamor sa isang panaginip ay nangangahulugang kadakilaan, pagkakaroon ng kapangyarihan, karangalan at ranggo, o maaari itong magpahiwatig ng pagmamalaki, pagmamataas at pangungutya. Ang paglalaro ng singsing sa kasal sa isang panaginip ay nangangahulugang pagtatago ng mga lihim, maliban kung ang ibang tao ay lumilitaw sa isang panaginip ng isang tao, kung gayon maaari itong nangangahulugan na naghahanap ng isang nawawalang tao. Ang pag-upo at paglalaro sa isang takong sa isang panaginip ay nangangahulugang pamamahala. Ang paglalaro ng football sa isang panaginip ay nangangahulugang muling pagkakasundo o pakikipagpayapaan sa isang kaaway. Kung ang isang taong may sakit ay nakikita ang kanyang sarili na naglalaro ng isang laro sa isang panaginip, nangangahulugan ito na gumaling mula sa kanyang sakit at bumalik sa isang normal na malusog na buhay. Ang paglalaro ng bola ng kuliglig sa isang panaginip ay nangangahulugang isang labanan na sinusundan ng pagkakasundo at kapayapaan. (Makita din ang Backgammon | Cock fighting | Pagsusugal | Ball | Bullfight)…

…(Lungsod | Suburban lugar | Town) Ang isang village sa panaginip kumakatawan kawalan ng katarungan na susundan ng pagkawasak bilang resulta ng mga tao kasalanan. Ang pagpasok ng isang mahusay na pinatibay village sa panaginip ay nangangahulugan aaway sa isang tao. Ang pagtawid sa isang nayon sa isang lungsod sa isang panaginip ay nangangahulugang ang pagbabago ng trabaho sa isang paggalang sa isang mas kagalang-galang, o marahil ay nangangahulugang ang pagpapababa ng isang mabuting gawa ay nagawa, iniisip ito bilang hindi mahalaga, o pagsisisihan ito, o maaaring nangangahulugang paggawa ng isang bagay na mabuti at nag-iisip ng mga ito bilang masama, o marahil ito ay maaaring nangangahulugan na nagpapakita indecisiveness at pagdududa. Ang pagpasok sa isang nayon sa isang panaginip ay nangangahulugang pamamahala nito, o namumuno sa mga tao nito, o nangangahulugan ito na magsimula ng isang bagong trabaho. Ang paglalakad sa labas ng isang nayon sa isang panaginip ay nangangahulugang pagtakas mula sa kasamaan. Nakakakita ng isang nawasak village sa panaginip ibig sabihin nito walang pag-iintindi o isang kalamidad na dulot ng mga kasalanan ng kanyang mga naninirahan. Nakakakita ng isang well-built na village sa isang panaginip ay nagpapakita ng paggalang sa mga magulang at katuwiran ng kanyang mga tao. Ang nakakakita ng mga sinaunang edipisyo o mga lugar na nawasak na tinitirahan muli sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagsisisi ng mga tao mula sa kasalanan. Ang isang nayon sa isang panaginip ay maaari ring magpahiwatig ng kawalang-katarungan, mga pagbabago, katiwalian, pagwawalang-bahala sa mga banal na batas, o pagtanggi sa mga pamantayang moral na itinakda ng komunidad. Ang isang nayon sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa pugad o kolonya ng mga ants, habang ang isang anthill sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang nayon. Kung ang isang nayon ay ganap na nawasak ng apoy, o baha, o temperatura ng pagyeyelo, o ng mga balang, o salot sa panaginip ng isang tao, nangangahulugan ito na paghihirap sa ilalim ng pang-aapi ng isang hindi makatarungang pinuno o isang mapang-api, o nangangahulugan ito na pagsira sa isang anthill. Ang paglipat mula sa isang nayon patungo sa isang lungsod sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pag-iwan sa kanyang pagtratrabaho at paghihirap sa kanya. Ang paglipat mula sa isang lungsod patungo sa isang nayon ay nangangahulugang kabaligtaran, at nangangahulugang mag-iwan ng ginhawa at kaligtasan upang matugunan ang kakulangan sa ginhawa at takot. (Tingnan din ang Lungsod)…

…Ang pangangarap ng pagpasok sa mga kakaibang lugar at pag-atake sa iyo ng bulldog, mapanganib ka sa paglabag sa mga batas ng iyong bansa sa pamamagitan ng paggamit ng perjury upang makuha ang iyong mga hinahangad. Kung makakasalubong ka ng isang tao sa isang magiliw na paraan, babangon ka sa buhay, anuman ang masamang pamumuna at mapang-akit na panghihimasok sa mga kaaway. Tingnan ang Aso….

…(Pag-aalis | Desensya | Pagkamakatarungan | Katapatan | Pagkamararapat | Pagkakubkob) Ang pagsaksi ng kawalang-katarungan na isinasagawa ng awtoridad sa isang panaginip ay kumakatawan sa kabaligtaran. Sa katunayan, ang pagkakita ng isang hindi makatarungang pinuno sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng kaginhawahan, kapayapaan, katahimikan, proteksyon ng lipunan, o nangangahulugan ito ng mga kaunlarang lunsod. Ang pagiging makatarungan sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na gawin ang hustisya tungkol sa mga miyembro ng pamilya ng isang tao. Kung ang isang taong walang pag-iingat, o isang makasalanan, o isang mapang-api, o isang mang-aapi ay nakikita ang kanyang sarili na hindi makatarungan sa isang panaginip, nangangahulugan ito na magsisi siya sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat mula sa kanyang mga kasalanan. (Makita din ang Kawalang-katarungan | Hukom | Hindi patas na namumuno)…

Ang pangangarap na ikaw ay binigyan ng isang Amerikanong visa, ay may simbolikong kahulugan ng estado na hindi saklaw ng mga paghihigpit sa mapang-api ng lipunan na ipinapataw ng awtoridad. Ang nakita namin sa panaginip ay kumakatawan din sa kung ano ang nararamdaman nito tungkol sa Estados Unidos at kung ano ang kahulugan nito sa iyo. Bilang isang halimbawa, kung ang mga tagapagtaguyod ng Estados Unidos ay maaaring magpakita ng kalayaan sa buhay kung saan mo nararanasan ang isang bagong tatag na kalayaan. Maaaring kumatawan dito na maaari kayong magbiyahe sa isang di-kilalang lugar para malaman ang tungkol sa isang bagay.

…Para sa isang kabataang babae Na nangangarap na mapang-akit, inihula na madali siyang maimpluwensyahan ng mga taong mapalad. Para sa isang tao na nangangarap na siya ay gumulo ng isang batang babae, ay isang babala para sa kanya na maging sa kanyang bantay, tulad ng may mga taong maling akusahan sa kanya. Kung ang kanyang kasintahan ay tila nabigla o nagagalit sa ilalim ng mga panukalang ito, mahahanap niya na ang babaeng mahal niya ay nasa itaas ng pagsisi. Kung pumayag siya, ginagamit siya para sa kanyang katangi-tanging kasiyahan….

…Ang pangangarap na magdala ka ng isang mabibigat na pasanin, ay nagpapahiwatig na ikaw ay maiuupod ng mapang-aping mga timbang ng pangangalaga at kawalan ng katarungan, na sanhi ng pagiging paborito na ipinakita sa iyong mga kaaway ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit upang makipaglaban nang libre mula rito, aakyat ka sa pinakamataas na taas ng tagumpay….