…Upang makita ang mga kagalang-galang na mukhang hindi kilalang tao naaresto, inihula na nais mong gumawa ng mga pagbabago, at ang mga bagong haka-haka ay ibabawas sa takot ng pagkabigo. Kung nilalabanan nila ang mga opisyal, magkakaroon ka ng kasiyahan sa pagtulak sa pagkumpleto ng bagong negosyo. Tingnan ang Bilangguan….

Ang pangarap ng pagiging nabilanggo ay simbolo ng pagiging sapilitang upang baguhin. Ang pagtigil ay sumailalim sa ilang gawi o asal. Ang pagtigil sa masamang pag-uugali o masamang asal, gusto mo man ito o hindi. Maging nahuli sa pagkilos, pagkuha ng natuklasan, o harapin ang mga panuntunan na hindi mo gusto. Ang pagkakasunud-sunod ay ipinanumbalik, o darating kayo sa inyong mga pandamdam. Paggamit ng mga patakaran o paggawa ng kung ano ang inaasahan sa iyo. Mga problema sa moderation. Bilang kahalili, ang pagiging naaresto ay maaaring sumasalamin sa kawalan ng katarungan o pakiramdam na ang isang bagay ay hindi patas. Ang sitwasyon ng problema ay maaaring kalmado.

Kapag pangarap mong naaresto, ibig sabihin mayroon kang mga problema pagdating sa pagharap sa pamamahala at pagpipigil. May bahagi sa inyo na hindi kayang magpakita ng sarili. Bilang kahalili, ipinapakita nito kung paano mo pinagkakatiwalaan ang iyong sarili at ang makasalanang damdamin.

Ang panaginip tungkol sa pagiging naaresto ay simbolo ng mga sitwasyong nakakagising ng buhay na inaakala mong nalilimitahan o naukol. Maaari kang makaramdam na nakulong sa iyong trabaho, kalusugan o personal na relasyon. Isang problema sa nakakagising up buhay na pakiramdam mo ay walang escape. Maaari mo ring madama na ikaw ay nasa isang bangin o pagod ng parehong araw-araw na Monotony. Halimbawa: nanaginip ang isang babae na nakulong siya sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Sa totoong buhay, nakadama siya ng walang kakayahang harapin ang ilang problema sa pamilya dahil natakot siya, ang galit ng kanyang pamilya.

Ang panaginip tungkol sa pagiging nakakulong ay simbolo ng pagiging walang silbi o hindi kakayahang takasan ang mga problema ng buhay. Ang stress o takot ay labis na paglo-load sa iyo. Ang kawalan ng tiwala sa iyong sarili o sa iyong kakayahang umunlad. Bilang kahalili, ang pagiging naaresto ay maaaring kumatawan sa kawalan mo ng malinaw na mga layunin o sa mababang pagpapahalaga sa sarili. Huwag maniwala sa sarili mo nang sapat para magpatuloy o magsalita nang mas malakas.

Kung ikaw pinangarap ng hinlalaki, pagkatapos ay tulad ng isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at armas nasamsam na ilagay mo sa ilang mga bagay. Para sa napakalaking hinlalaki, nangangahulugan ito na ikaw ay magtagumpay sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Kung ikaw ay nawala ang iyong hinlalaki, pagkatapos ito ay simbolo ng mga pagkalugi at sakit ng isa ay magdusa. Kung ikaw ay may isang mahabang kuko sa iyong hinlalaki, kung gayon ay nangangahulugan na ikaw ay naaresto ng mga taong pinagkatiwalaan. Ang metapora sa ilalim ng pamamahala ay nagpapahiwatig na ang ugali ay umasa sa iba.

Pangangarap at nakakakita ng isang bono, kapag ikaw ay pangangarap, ay mausisa mag-sign ng iyong managinip. Ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng iyong takot na naaresto o kulang sa kalayaan. Maaaring pakiramdam mo ay limitado ang iyong kakayahan at hindi mo kayang ipahayag ang iyong sarili. Ang pangangarap at pagkakita sa lubid na nasa leeg ng ibang tao ay nangangahulugan ng galit at galit laban sa isang tao o para sa isang tiyak na kalagayan.