(Mga sanga ng palma | Spadix) Sa isang panaginip, ang mga dahon ng palma ay kumakatawan sa isang pamahid, paglilinis, kalinisan, isang nars, isang kasintahang lalaki, o isang manggagamot na nagsasagawa ng pagtutuli. (Tingnan din ang sangang palma)…