(Tingnan ang silid-tulugan)

Habang ikaw ay pangangarap, nakikita ang isang tao o nag-iisa sa isang dormitoryo, ito ay kumakatawan sa halaga na iyong ginagawa sa kaalaman at edukasyon. Naniniwala ka na lagi kang nag-aaral at hindi lang sa silid-aralan. Kung ikaw ay kasalukuyang estudyante sa kolehiyo na nakatira sa dormitoryo, ang simbolong ito ay maaaring isang salamin lamang ng iyong kasalukuyang kapaligiran at may katulad na kahulugan ng bahay.